НОВИНИ

Защо университет принуждава студенти да предплащат наеми с ултиматума: или плащаш, или напускаш

Редно ли е университет да изисква от студентите в общежитията си да предплащат наеми за месеци напред, да ги уведомява в “последния” момент и да поставя ултиматум: плащате или си събирате багажа?

С тези въпроси се обърнаха към OFFNews живущи в блок на Минно-геоложкия университет в Студентски град в София. Опитите ни да разясним мотивите на университета и да представим позицията му засега се посрещат с мълчание от Ректората. На отправените ни още на 10 юни въпроси и до днес нямаме отговори.

Какъв е казусът?

В началото на юни студентите разбират, че трябва да платят не един, а три наема – за юни, юли и август – от заповед, залепена във входа на общежитието им.

От тях се изисква да предплатят два месеца, а за да останат в общежитието през лятото, трябва да са платили и третия, тоест юни – съгласно друга заповед.

Сумата е твърде висока за тях – по 337,50 лв. на човек, но никой не ги пита могат или не. Притиснати са и от времето – крайният срок изтича след по-малко от месец – на 3 юли.

Сумата е такава, защото в конкретния случай двама студенти живеят в стая за трима и плащат по 102,50 лв. на човек за месец. Август е неучебен месец и затова наемите са без държавна субсидия, като към наема се прибавят 30 лв. Така сумата, която трябва да се заплати, става 132,50 лв. Стойността на трите наема е 337,50 лв. на човек. За двамата студенти общо е 675 лв. Това е така, защото при тях няма настанен трети човек, а общежитието е семейно.

Ако при студентите беше настанен и трети, сумата за един месец щеше да е около 265 лв., защото държавната субсидия покрива част от наема и студентите плащат по 88,50 лв. За август щяха да заплатят 118,50 лв., а общо за тримата пребиваващи – 325,5 лв. За три месеца студентите трябваше да дадат 886,50 лв. наем за едно общежитие.

Заплатените наеми за периода юни, юли и август от студентите

На 10 юни OFFNews се обърна с въпроси към ректора на висшето училище, за да получи неговата позиция по казуса, но към момента от Ректората не са изпратили отговор. Ако все пак получим такъв, ще го публикуваме допълнително.

Попитахме какви са актуалните наеми в общежитие на МГУ за студенти от МГУ и за такива от друго висше училище. Поинтересувахме се и какво налага предплащането и какво ще се случи със студент, ако не предплати. Поискахме и отговор за това къде в сайта на учебното заведение може да открием условията за настаняване и изискванията за използване на общежитие, тъй като не успяхме да ги открием.

Репортер от OFFNews се обърна и към Комисията по настаняване към МГУ, за да разбере кога се подписва договорът за наем в общежитие. От старши експерта Никола Колев разбрахме, че той изтича на 31 юли, но така и не стана ясно кога се подновява.

Към Колев ни насочи началникът на отдел “Студентски общежития и столове” Валери Дачев, който не отговори на въпросите ни. Началникът на отдела за общежитията каза, че не знае нищо по въпроса за наемите в същите общежития, нито за необходимостта от предплащане. Колев също “вдигна рамене” – такава била заповедта на ректора. Вметна, че никой не задължавал студентите да плащат и предплащат – никой не живеел “насила” в общежитията. Той изключи възможността исканите от университета суми да са непосилни за студент – нямало случай, в който студент да не можел да плати заради извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

В същата тази епидемична обстановка, съпътствана със социална изолация и затваряне на бизнеси, някои висшите училища намалиха наемите си, но МГУ не беше част от тях.

Касови бележки от стари наеми, заплатени от студентите – когато са били трима в общежитие (88,50 бв.) и когато са били двама (102,50 лв.)

Сред осигурилите облекчения за студентите си бе например Софийският университет “Св. Климент Охридски”, където и наемите са чувствително по-ниски. Там студент в несемейно общежитие дължи на месец между 15 и 17 лв. без консумативите, а с тях – до около 25 лв. За летните месеци СУ не иска предплащане от студентите. Оскъпяването за летен месец, тъй като държавата не плаща субсидия тогава, е с 1,80 лв. на ден. По време на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка Алма матер облекчи учащите, като освободи от наем всеки, който не е живял в този период в общежитие. За запазване на стая в общежитие на СУ бе необходимо единствено молба към Комисията по настаняване на СУ.

Снимка: НСА

Потърсихме друг пример, за да проверим стандарт ли е искането на предплащане, или не. Наемите например в Националната спортна академия „Васил Левски“ са между 53 и 96 лв. в зависимост от помещението и броя настанени. В началото на академичната година студентите предплащат наемите до края на декември, а през втория семестър месечните наеми трябва да се платят до определена дата. В правилника за ползване на общежитие няма изискане за предплащане на наем.

Студенти в общежития на МГУ очакват и вдигане на наемите. Живущ в такова разказа, че бил предупреден за това, но към момента такава официално оповестена промяна няма.

Източник-OFFNews

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *