НОВИНИ

БОЕЦ: Прокуратурата отказа да изпълни съдебно решение. Гешев е позор

На 19.06.2020г. съдия Генадиева от АС Видин се произнесе, по заведеното от БОЕЦ дело срещу СП, като ЗАДЪЛЖИ специализираната прокуратура да изпълни указанията и да предостави на БОЕЦ исканата по ЗДОИ информация и ОСЪДИ прокуратурата да заплати на БОЕЦ 260 лв. разноски по делото. Това съобщиха от гражданско сдружение БОЕЦ.

От сдружението разказват и каква е хронологията на събитията:

На 13.01.2020г. БОЕЦ внесохме Заявления по ЗДОИ до Специализираната прокуратура! За да стане ясно какво крият, публикуваме зададените от нас въпроси и изисканата информация:

Заявление по ЗДОИ с вх.адм№41/13.01.2020г. до Специализираната прокуратура:

Какъв е общият размер на допълнителното материално стимулиране и всички видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение за 2019г. раздаден на служителите на СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА за 2018г. и 2019г. по години?

Какъв е общият брой на внесените в съда обвинителни актове за корупция от СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА през 2018г. и 2019г. по години?

Какъв е общият брой на осъдените за корупция след внесени от СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА обвинителни актове за 2018г. и 2019г. по години?

Какъв е общият размер на трудовите възнаграждения получени от  служителите в СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА за 2018г. и 2019г. по години?

Какъв е общият брой на внесените в съда споразумения с обвиняеми лица от прокурори от СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА за 2018г и 2019г. по години?

След мълчалив отказ на СП , БОЕЦ заведохме дело в АС Видин, което спечелихме и осъдихме прокуратурата. Извадихме и Ипълнителен срещу СП за дължимата сума по делото.

В съдебното решение се казва:

„ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Административния ръководител на Специализирана прокуратура, гр.София за предоставяне на обществена информация във връзка със заявление вх.№ 41 от 13.01.2020г., подадено от Сдружение Гражданско движение „Боец – България обединена с една цел“, гр.Видин, представлявано от Председателя на УС Георги Борисов Георгиев. ВРЪЩА преписката на административния орган – Административния ръководител на Специализирана прокуратура, гр.София, за произнасяне, съобразно указанията в мотивите на настоящото решение, като ЗАДЪЛЖАВА последния да се произнесе по искането в законовия срок. ОСЪЖДА Специализирана прокуратура, гр.София да заплати на Сдружение Гражданско движение „Боец – България обединена с една цел“, гр.Видин, представлявано от Председателя на УС Георги Борисов Георгиев, гр.Видин сумата от 260 / двеста и шестдесет/ лева, представляваща разноските по делото за Д.Т. и адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.40,ал.3 от ЗДОИ.“

Изрично в своите мотиви съдът казва, че исканата от БОЕЦ информация е обществена по своя характер. Както е видно от зададените въпроси, искаме само и единствено информация за свършената работа, дейността на прокуратурата и получените възнаграждения и бонуси! Тази информация, не само, че е обществена по своят характер (ние им плащаме заплатите и бонусите), но и общественият интерес е надделяващ над всякакви чиновнически съображения.

Специализираната прокуратура ОТКАЗА да изпълни съдебното решение, като по точките, касаещи възнаграждениятя и бонусите на прокурорите, отрича общественбият интерес на исканата информация, а за дейността на СП ни препращат към ОИС за техните отчети.

Източник-факти.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.