НОВИНИ

След прахосани 500 млн.: Пада спорната Наредба 18 за касовите апарати

Печалноизвестната Наредба 18 за касовите апарати и новия търговски софтуер, която тежеше като воденичен камък за бизнеса, може окончателно да отпадне. Предложение за това е направено от Министерството на финансите в поредния проект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ след две години на спорове и дискусии.

Предложението е да отпаднат всички текстове, свързани с идеята за затягане на контрола върху оборотите на търговците чрез специален софтуер за управление на продажбите. Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект миналия петък.

Още при завръщането си в Министерството на финансите Кирил Ананиев даде заявката, че ще отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО с промени в Закона за ДДС. Това се случи, след като изтече удълженият от тогавашния финансов министър Владислав Горанов срок за приемането на СУПТО, който в първоначалния вариант трябваше да влезе в сила на 31 януари тази година. В края на юли Ананиев удължи срока още веднъж и заяви, че Наредба Н-18 ще претърпи сериозно промени. Вместо това тя отпада изцяло.

Наредбата създаде сериозни проблеми на бизнеса в страната, а много компании вече инвестираха значителни средства, за да отговорят на изискванията. В техника и софтуер фирмите инвестираха в аванс над 500 милиона.

Ако предложените сега промени бъдат одобрени от депутатите, ще се окаже, че парите са отишли на вятъра.

Според недоволните търговци в Наредба Н-18 има твърде неясни и противоречиви текстове, както и казуси, които могат да доведат до различни тълкувания. Срещу готвените промени се обявиха още счетоводители и юристи.

Гласуването в парламента ще доведе до поредната промяна на Закона за ДДС през тази година. По-рано той беше ремонтиран заради кризисното намаляване на ставките от 20 на 9 на сто за определени сектори. В настоящото предложение за промени няма последващи корекции, въпреки че ресторантьорите настояват за спад на косвеното облагане и при поръчките за вкъщи.

Финансовото министерство предлага и редица технически промени в данъчните закони за следващата година. Въвеждат се важни европейски изисквания, свързани с вътреобщностните доставки и тези от трети страни.

В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси и Закона за счетоводството.

При законите за корпоративно подоходно облагане и за облагането на доходите на физическите лица се премахват някои изисквания при издаването на документи, с което се намалява административната тежест.

Предложенията за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове са изготвени с цел усъвършенстване на данъчното законодателство. Направените в проекта предложения са насочени главно към поясняване на неясноти при прилагането на закона, попълване на съществуващи пропуски и намаляване на административната тежест за икономическите оператори. Направено е предложение за промяна на разпоредбата на чл. 22 от ЗАДС, свързано с прилагането на условията за възстановяване на платения акциз за етилов алкохол, вложен в производството на лекарствени продукти.

Пълният проект е достъпен на сайта на Министерството на финансите, а общественото обсъждане по него ще продължи до 11 октомври. След това промените в ЗДДС трябва да бъде гласуван в парламента.

Министерството на финансите: Наредбата създава допълнителна тежест в условията на пандемията

От Министерството на финансите излязоха с официално становище, с което мотивират отказа си от Наредба 18.

„За изминалия двегодишен период въпреки непрекъснатия диалог с производители/разпространители на софтуери за управление на продажбите и ползватели и приетите множество предложения за прецизиране на разпоредбите, касаещи изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговски обект, все още са налице правила, които водят до противоречиви тълкувания на условията на закона и наредбата. Като следствие от това се стигна до извода, че към този момент изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговски обект пораждат затруднения, противоречия и пречки за бизнеса, поради което разпоредбите на чл. 118 от ЗДДС, засягащи изискванията за деклариране и използване на софтуера за управление на продажбите, се отменят“.

Анализът на Кирил Ананиев и експертите във Финансовото министерство показва, че софтуерът за управление на продажби в търговските обекти СУПТО дава множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които, от своя страна, създават редица предизвикателства пред икономическите оператори в условията на пандемията от COVID-19. Експертите са категорични, че няма как с една мярка в тази ситуация да се създават облекчения, докато с промени в закон да се създават нови тежести.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.