СВОБОДНО ВРЕМЕ

Вече има законен начин да си намалите данъка на жилището

В случай, че ремонтирате дома си и за това получите фактура, може да намалите данъка, който плащате с до 200 лв. Промяната е залегнала в предложенията за промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), приети на първо четене със 7 въздържали се и без нито един „против“ от Комисията по бюджет и финанси към НС.

Данъчното облекчение е предвидено за собствените, а не за наемателите на жилище.

Условието е ремонтът да бъде извършен от българска фирма, която да издаде фактура. В случай, че за даден имот собствениците са няколко, то всеки от тях може да ползва облекчението. Общата сума обаче не трябва да надвишава 2000 лв. Данъкът е 10%, т.е. на собственика могат да бъдат върнати до 200 лв. Собственик, който има повече от един имот, може да използва облекчението само за едно жилище. Също така апартаментът трябва да се ползва по предназначение, т.е. не трябва да е офис.

Друг начин, по който собствениците могат да намалят данъка си върху имот е като си подадат е-декларация. Това ще им намали налога с 5%. Срокът за деклариране и внасяне на годишния данък ще е от 1 март до края на юни.