СВОБОДНО ВРЕМЕ

Нови правила за прием в университетите

Медицинският университет в Пловдив променя балообразуването за предстоящата приемна кампания. Оценките от модулите по биология и химия от приемния изпит вече ще се утрояват, а към тях ще се прибавя бележката от матурата по български език и литература. В програмите за изпита ще бъде включен и материал по биология и химия, изучавани като профилиращи предмети във втори гимназиален етап.

До момента бележките по биология и химия от приемния изпит се удвояваха, а към тях се прибавяше успехът по двата предмета от дипломата.

Промяната идв​а, защ​ото тази година за първи път дванайсетокласниците ще полагат матури по профилиращите предмети, които са избрали в 11. клас. Тоест, ако са учили биология и химия като профилиращи, ще държат втората матура по желание по една от двете дисциплини, а няма да избират измежду всички изучавани в гимназията. Предложението на МОН е това да дава известна преднина при кандидатстване в университет – като оценките от матурите по профилиращ предмет се умножават по коефициент. На 30 октомври изтича срокът, който министерството даде на висшите училища да обявят условията за прием, тъй като кандидат-студентите не знаят как да се готвят.

Решението за медицинските специалности е взето съвместно от всички медицински университети у нас и СУ.

„Избрахме този начин на балообразуване,

за да осигурим равен достъп на ученици от всичките средни училища,

независимо от профила на паралелката. Затрудненията идват от това, че не във всички училища се предоставя възможност за избор на профилиращ предмет биология или химия”, обясни зам.-ректорът по учебната дейност в МУ-Пловдив проф. д-р Ани Белчева. При това положение някои ученици нямат възможност да положат матура по тези дисциплини, както и завършилите предишни години. Ако оценката от нея се умножава по коефициент, биха били ощетени.

„Трябваше да спазим и действащите нормативни актове – Законът за висшето образование и Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование в медицинските специалности. Там е казано как става балообразуването – трябва да имаме оценки от ДЗИ или оценки от курса на обучение по биология и химия от дипломата за средно образование. Това, около което се обединихме, е да има оценка от матура по БЕЛ и утроеният резултат от конкурсните изпити по биология и химия.

Това утрояване дава тежест на конкурсния изпит

А в програмите за него ще се включат въпроси от материала по профилиращите предмети. Оттук ще дойде тази тежест на изпита и ще се включи този материал от втори гимназиален етап“, обясни проф. д-р Белчева.

Така учениците, които са учили профилиращи предмети биология и химия в 11. и 12. клас, ще са улеснени по отношение на подготовката. Останалите ще трябва да се готвят сами върху темите, които се добавят в конспекта.

„Освен изпита за магистърските програми, имаме и други специалности​ – за бакалавър и професионален бакалавър, за които оценката от изпита ще се утроява. Там също взимахме досега химия или биология от дипломата, а занапред ще взимаме само ДЗИ по български език и литература плюс изпит по етика“, добави проф. д-р Белчева.

В резултат на промяната максималният бал от 36 става 42.

Както „Марица“ писа, медицинските университети имат и две алтернативни предложения, които обаче изискват законодателна промяна и не могат да се приложат за предстоящата кампания.

Зачитат ДЗИ по същата професия в Аграрния

Аграрният университет ще признава като вход резултатите от матурите по професионална квалификация. Това обаче ще важи само ако държавният зрелостен изпит е по професия, съответстваща на специалността, за която се кандидатства във висшето училище, уточни зам.-ректорът по учебната дейност доц. Боряна Иванова.

Както „Марица“ писа, от тази година държавният изпит по теория и практика на професията ще се зачита задължително като втора матура на учениците от професионалните гимназии. До момента те можеха да изберат този вариант или да се явят на втора матура по избираем предмет от общообразователните.

Аграрният университет ще зачита и резултати от положените матури по профилиращи предмети, но без да ги умножава по приоритизиращ коефициент. Те ще са равностойни на друга матура или оценка от приемен изпит.

ПУ реши за ДЗИ по профилиращ предмет:

Без коефициент, освен за чуждите езици

Пловдивският университет ще признава матурите по профилиращи предмети, но като равностойни на приемен изпит – без да се умножават по коефициент. Съображенията да няма приоритизиращи коефициент са няколко и многократно са изтъквани от медицинските университети – най-малкото да има равнопоставеност с всички завършили в предишни години, обясни зам.-ректорът по учебната дейност доц. Мария Стоянова.

„Единствено при балообразуването по няколко специалности – като английска филология и приложните лингвистики, ще се изисква матура по чужд език на ниво В2, тъй като за чуждите езици матурите от тази година ще бъдат 5 вида. Резултатите от ДЗИ с по-ниско ниво също ще се зачитат, но умножени по коригиращ коефициент. Причината е, че до момента матурите, по мнението на колегите, които готвят изпитите по езиците, са за ниво В2“, обясни доц. Стоянова.

До края на седмицата информацията за балообразуването по специалности ще бъде публикувана на сайта на ПУ „Паисий Хилендарски“, за да се ориентират кандидат-студентите навреме.

В предстоящата кампания се възстановява приемният изпит по български език, от който вузът се отказа миналото лято. Ще ги има приемните изпити и по други дисциплини, като се надяваме да можем да ги проведем този път, каза още зам.-ректорът.

Приемът в специалност „Право“ остава, както е по наредбата, въпреки че тече обсъждане за нови евентуални промени и се събират становища от юридическите факултети. Засега в ПУ входът остава с изпит по български език и изпит по история, като резултатите и от двата се умножават по коефициент 2,5, плюс оценката от ДЗИ по български език и литература.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *