НОВИНИ

Прогноза: Пловдив преминава в „Етап 3“ до дни! Новите мерки – работно време до 22 часа, до 50% капацитет

До 5 дни регионът, в който се намира област Пловдив, ще премине в т.н. „Етап 3“ от новия ковид план за затягане на мерките. Това показва картата на заетостта на интензивните легла. Припомняме, че „Етап 3“ значи, че в клъстера, обхващаш Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, нивото на заети легла в интензивните отделения ще мине 70%.

Ако прогнозата се изпълни, в района ще бъдат наложени и нови противоепидемични мерки:

По отношение на образованието – присъствен учебен процес се осъществява за 50 % от паралелките с ученици от пети до 12 клас с въведена ежеседмична ротация.

По отношение на търговските обекти – въвеждане на ограничения до 50% в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейности, определени със заповед на министъра, със значение за общественото здраве, въвеждане на работно време до 22 часа, при спазване на подхода „Зелен сертификат“.

По отношение на работодателите – задължително въвеждане на дистанционна форма на работа и наличие на зелен сертификат, очестяване графика за движение на транспортните средства от градския транспорт, при възможност и след анализ.

В момента Пловдив се намира в „Етап 2“. Такава е ситуацията е и в почети цяла България, изключение е регионът, обхващаш Североизточна България. Прогнозата за всички останали клъстери е, че до края на седмицата ще бъдат в „Етап 3“.

Обобщен вид на описаните етапи и тяхното прилагане

Етапи Образование Обекти и дейности с обществено значение Работодатели Граничен контрол
I  етап Изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове веднъж седмично на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал.Преустановява се провеждането на организирани дейности с ученици, включващи
посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.
Разширяване на обхвата на обекти и дейности, спрямо които са въведени противоепидемични мерки, контролиране спазването на мерки, създаване на организация за контрол и наблюдение на мерките. Общи препоръки и указания Спрямо приложимите ЕС регламенти и изисквания, приложимото българско законодателство, в съответствие със зонирането по нива и степен на развитие на епидемичната обстановка в държавите. За целта изискванията се определят със заповед на министъра на здравеопазването.
II етап Преустановява се провеждането на занимания по интереси, с изключение на заниманията в рамките на целодневната организация, които се провеждат без смесване на ученици от различни паралелки.Изследване за COVID-19 един път седмично с бързи антигенни тестове. Наблюдение относно спазването и срока на валидност на  документите за ваксинация и на  документите за преболедуване и предприемане на действия за промени при необходимост, след експертно обсъждане, критерии за достъпност. Въвеждане на препоръка за дистанционна работа до 50% от персонала и наличие на зелен сертификат, след анализ.  
III етап Присъствен учебен процес се осъществява за 50 % от паралелките с ученици от пети до 12 клас с въведена ежеседмична ротация. Въвеждане на ограничения до 50% в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейности, определени със заповед на министъра, със значение за общественото здраве, въвеждане на работно време до 22 часа, при спазване на подхода „Зелен сертификат“. Задължително въвеждане на дистанционна форма на работа и наличие на зелен сертификат, очестяване графика за движение на транспортните средства от градския транспорт, при възможност и след анализ.  
IV етап Присъствен учебен процес може да се осъществява само за ученици от първи до четвърти клас, след изследване, проведено при условията на II-ри етап или да бъде преустановено, но за период не по-дълъг от една седмица.Целодневна организация на учебния ден може да се осъществява само за ученици от първи до
четвърти клас без смесване на ученици от различни паралелки.
Преустановяване на работата на обекти и дейности, със заповед на министъра на здравеопазването. Преустановяване на подхода „Зелен сертификат“. Функционират само търговски обекти за хранителни стоки, дрогерии, аптеки, оптики, зоомагазини, банки, доставчици на пощенски и куриерски услуги, застрахователи, доставчици на платежни услуги, офиси на телекомуникационни оператори. Функционират само търговски обекти за хранителни стоки, дрогерии, аптеки, оптики, зоомагазини, банки, доставчици на пощенски и куриерски услуги, застрахователи, доставчици на платежни услуги, офиси на телекомуникационни оператори и други.  
Отговорнни за  контрола Регионалните инспекторати по образование, директори на училища и упълномощени от тях лица Регионалните здравни инспекции, МВР, областни и общински власти и техни структури, БАБХ Регионалните здравни инспекции, МВР, Областни и общински власти и техни структури, БАБХ. При необходимост се определят и други институции, които да се включат в контролната дейност.  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.