СВОБОДНО ВРЕМЕ

Масово проверяват за пожарогасител в колата! Каква глоба ви грози?

„Пътна полиция“ в Пловдив и областта проверява за изправни пожарогасители, а вслучай на нарушение ни чака сериозна глоба – цели 300 лева, че и сваляне на номерата. За подобно строго наказание предупреждава водач в една от пловдивските шофьорски групи.

Но толкова сериозно ли е нарушението и толкова сериозно ли се наказва? Парична глоба има, но сваляне на номера в закона не е предвидено.

Според ГД „Национална полиция“ липсата на авариен комплект се наказва с 50 лева глоба, съгласно чл. 179, ал. 6, т. 1 от ЗДвП, който се отнася за незначителни неизправности.

Немалко обаче смятат смятат, че е достатъчно само да имат в багажника си пожарогасител и нямат задължение за сервизно обслужване на уреда. По този казус в съдебните архиви има немалко дела, заведени от шофьори. В съдебните си решения обаче съдиите са категорични: „Липсата на стикер за проведен технически контрол на пожарогасителя следва да се приравни на липса на пожарогасител. Наличието на пожарогасител, без да е проверен от компетентните органи, макар и самият той да е в състояние да функционира, го прави негоден за употреба“.

Неизправен пожарогасител или липсата на пожарогасител (както и на авариен комплект изобщо) прави автомобила технически НЕИЗПРАВЕН според чл. 10, ал. 1, т. 6, б.”п” от Правилника за прилагане на ЗДвП. При пътна проверка катаджиите не винаги проверяват за задължителните части от аварийния комплект. Ако обаче те проверят – това е сигурен акт и глоба.

Освен това пожарогасителят може да стане причина автомобилът да не получи стикер за преминат годишен технически преглед. Ако уредът изобщо липсва или пък е корозирал, празен или с механични увреждания, служителите в пункта би следвало да върнат водача да дооборудва колата си.

Друга неприятност, която може да сполети автомобилиста, е застрахователят да откаже да изплати обезщетение по „Каско“ при липсващ или неизправен пожарогасител.

Средно на годишна база възникват около 2100 пожара в пътни превозни средства, в резултат на които се унищожават около 1100 леки автомобила, 150 товарни МПС и около 60 автобуса.

Според мястото на възникване повече от половината пожари в ППС са възникнали в двигателния отсек на превозните средства, а около 20% – в купето на ППС.

В тази връзка, с оглед повишаването на безопасността е от съществено значение да се предвидят изисквания към пожарогасителите, които да осигурят възможност за ефективна реакция при възникване на пожар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.