ЗДРАВЕ СВОБОДНО ВРЕМЕ

За пътуване в чужбина – направете си здравноосигурителна карта / СПИСЪК

От първи април 2010 г. българите, които пътуват в чужбина е добре да носят със себе си европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Картата е необходима при продължителен престой в държавите от ЕС, Европейската икономическа зона (Европейското икономическо пространство) и Швейцария, както и при кратко туристическо посещение, почивка и лечение в чужбина. Тя трябва да бъде представена на граничните пунктове.

Списък на страните, за които ви трябва ЕЗОК:
Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър (Република Кипър), Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Европейската здравноосигурителна карта замества използваните в миналото формуляри.
Медицинската застраховка не е еквивалент на Европейската здравноосигурителна карта.

Какво ни гарантира здравната карта:

Виж и това:  ГЕРБ поискаха да се върнат хартиените бюлетини

Европейската здравноосигурителна карта улеснява достъпа до медицинско лечение, в случай на необходимост при пребиваване в посочените страни. Освен спешна помощ при инцидент и лечение при заболяване, неотложни стоматологични услуги, бременността и раждането също попадат в обхвата на неотложно необходимите медицински грижи.

Лечението се предоставя в съответствие с правилата на посетената държава. (Това означава, че ако в съответната държава здравеопазването е безплатно, то българският гражданин при наличие на картата има право да получи медицинските грижи също безплатно.) Направените разходи за получени медицински услуги се възстановяват съгласно прилаганите в тази държава-членка тарифи, които се възстановяват от НЗОК при връщане в България. Но евентуалното доплащане за дадена здравна услуга, както и потребителските такси са за сметка на осигуреното лице и не подлежат на възстановяване от НЗОК.

Кой може да си извади здравна карта:
Европейската здравноосигурителна карта се издава само при непрекъснати здравноосигурителни права, според новите промени в Закона за здравното осигуряване, значи, че осигуровките за здраве трябва да са внесени за 36 месеца назад.
Европейската здравноосигурителна карта се издава преди заминаване по адрес на местоживеене. Право да издава този документ има единствено фирма “КИМ – 2000” ООД, която е със сключен договор с Националната здравноосигурителна каса. Фирмата има регионални центрове в цялата страна.

Какви документи са нужни за издаването на здравна карта:
– заявление по образец (получава се в офис на фирмата), с цена 0,12 лв.
– копие от лична карта
– актуална цветна снимка в паспортен формат (44х35 мм).
За децата до 14-годишна възраст се прилагат допълнително: по едно копие от акта за раждане, международния му паспорт и от личната карта на родител. Документите се подават лично или чрез друго лице с нотариално заверено пълномощно. За издаването на картата не се дължат такси, то е безплатно.

Виж и това:  Премиерът има 8 дни да събере 7 депутати

Картата се издава в срок от 15 работни дни. Срокът на валидност на картата е една година. За непълнолетни срокът е до навършване на 18-годишна възраст, но не по-малко от една година и не повече от 5 години. Валидността на картата е за 10 години и за пенсионерите, както и за лицата, които получават пенсия за инвалидност. Европейската здравноосигурителна карта е индивидуална и не се преотстъпва. Образецът е еднакъв за всички граждани на ЕС, ЕИК и Швейцария. Не съдържа данни за здравословното състояние на притежателя си.

В случаите, когато не е възможно да се издаде Европейската здравноосигурителна карта преди заминаване в чужбина, както и при загубването й, трябва да се осигури Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК. Удостоверението е безплатно и се изготвя от съответната РЗОК по постоянно местоживеене в срок до 5 дни. Удостоверението дава същите права, както и ЕЗОК, но е със срок на валидност не по-дълъг от два месеца.
За издаване на Удостоверението гражданите подават лично, чрез пълномощник, или по пощенски път заявление по образец до директора на РЗОК с приложено копие от документ за самоличност.
При необходимост Удостоверението за временно заместване на ЕЗОК може да бъде изискано и чрез чуждия здравноосигурителен фонд в държавата по престоя, както и чрез лечебното заведение в чужбина, в което осигуреното лице е постъпило по спешност за лечение.

Регионални центрове на фирма “КИМ – 2000” ООД, които издават ЕЗОК:
Благоевград, ул. “Г. Тодоров” 12, тел. 0885918831
Бургас, Парк Езеро, тел. 0885918802
Варна, ул. “Сава” 2, тел. 0885918803
Велико Търново, ул. “Марно поле” 21, тел. 0885918804
Видин, ул. “Хан Аспарух” 29, тел. 0885918805
Враца, ул. “Генерал Леонов” 95, тел. 0885918806
Габрово, ул. “Отец Паисий” 25, тел. 0885918807
Добрич, ул. “Райко Даскалов” 4, тел. 0885918808
Кърджали, бул. “България” 47, тел. 0885918809
Кюстендил, бул. “Демокрация” 44, тел. 0885918811
Ловеч, ул. “Търговска”1, тел. 0885918812
Монтана, бул. “Ал. Стамболийски” 6, тел. 0885918813

Пазарджик, ул. “11-ти август” 2, тел. 0885918814
Перник, ул. “Иван Рилски” 4, тел. 0885918815
Плевен, ул. “Сан Стефано” 1, тел. 0885918816
Пловдив, ул. “Днепър” 22, тел. 0885918817
Разград, бул. “България” 30, тел. 0885918820
Русе, бул. “Скобелев” № 4, бл.115, вх. Д, тел. 0885918821
Силистра, ул. “П. Павлович” 3, тел. 0885918822
Сливен, ул. “Самуил” 1, тел. 0885918823
София ДКЦ 22, ул. “Н. Коперник” 9, тел. 0885918838
София ДКЦ 29, ул. “Г. Измирлиев” 8, тел. 0885918839
Смолян, бул.“България” 90, тел. 0885918824
Стара Загора, ул. “Руски” 62, тел. 0885918825
Търговище, ул. “Преслав” 14, тел. 0885918827
Хасково, пл. “Градска болница”, тел. 0885918828
Шумен, ул. “Цар Освободител” 102, тел. 0885918829
Ямбол, ул. “Петър Бръмеков” 1, тел. 0885918830

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *