НОВИНИ

НЗОК поема помощните средства и медицинските изделия

От днес договарянето, отпускането, заплащането и контролът на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), както и техните ремонти ще се организира и заплаща от НЗОК. Досега тези дейности се извършваха от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Хората с увреждане ще могат да получат или да ремонтират своето помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие на територията на цялата страна, от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с районната здравноосигурителна каса, предава БТА.

Нуждаещите се от помощно средство или медицинско изделие трябва да посетят ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще им бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ. Към протокола/решението ще трябва да попълнят на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице. Експертните комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат електронното заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ.

Ако човек с увреждане има издадено пожизнено решение на ТЕЛК/НЕЛК и протокол/решение на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК преди 1 юли 2022 г. и към момента не е подал заявление към Агенцията за социално подпомагане, трябва да подаде в избрана от него районна здравноосигурителна каса заявление на хартия за отпускане на ПСПСМИ.

Ако е издадено пожизнено решение от ТЕЛК/НЕЛК или решение/протокол на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК и вече е подадено заявление за отпускане на ПСПСМИ до АСП преди 1 юли 2022 г., то следва да бъде отпуснато от АСП по досегашния ред.

Ако има издадено решение/протокол от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК след 1 юли 2022 г., пациентът трябва да попълни лично или чрез упълномощено лице заявление за отпускане на ПСПСМИ на място, пред експертната лекарска комисия. Заявлението ще бъде подадено чрез информационната база данни на експертната лекарска комисия към информационната система на НЗОК по електронен път.

При нужда от ремонт на помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие пациентът или упълномощено от него лице трябва да подаде заявление за ремонтна дейност (по образец) до директора на районната здравноосигурителна каса. Заявлението може да бъде изпратено и с писмо с известие за доставяне (обратна разписка), чрез лицензиран пощенски оператор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *