НОВИНИ

Важна новина за ТЕЛК-решенията

Срокът на експертните решения (ЕР) на ТЕЛК/НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност, чиято валидност е изтекла в периода от 13.03.2020 г. до 30.06.2022 г. се удължава до края на 2022 г. Това се случва обаче при условие, че лицата са подали документи за преосвидетелстване в срок до 15.07.2022 г.

Въз основа на предоставена до 20 юли 2022 г. информация от Регионалните здравни инспекции Агенцията за социално подпомагане ще удължи служебно сроковете на тези експертни решения и на заявленията-декларации за месечни социални плащания по всички нормативни основания на тези лица, на издадените им направления за лична помощ по Закона за хората с увреждания, както и за здравно осигуряване на лица, посочени в чл. 40, ал. 3, т. 9 от Закона за здравното осигуряване, до издаване на нови експертни решения, но не по-късно от 31.12.2022 г.

Преустановените социални плащания поради изтекъл срок на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК за април, май и юни 2022 г. ще бъдат изплатени на лицата през месец август 2022 г. при условие, че са подали заявление за преосвидетелстване от ТЕЛК до 15.07.2022 г.

В случаите на преустановено предоставяне на лична помощ на лицата с увреждания поради изтекъл срок на експертно решение и при положение, че са подадени документи за преосвидетелстване до 15.07.2022 г., съответните дирекции „Социално подпомагане“ ще издадат направления, с които тези лица да могат да кандидатстват за включване в механизма за лична помощ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.