НОВИНИ

Връщат маски на закрито в София от 4 август

Със заповед на Столичната регионална здравна инспекация от четвъртък, 4 август, на територията на София влизат в сила нови мерки срещу разпространението на коронавируса.

Всички лица, когато се намират в закрити места, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване, в т.ч. лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, търговски обекти, транспортните средства за обществен превоз (трамваен, тролейбусен, метро влакове, таксиметрови автомобили и маршрутни таксита), железопътни гари, автогари, летище София, метростанции, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

Изключение ще се прави за:

– деца до 6-годишна възраст;
– персонала и клиентите в заведенията за хранене и развлечения, игралните зали и казината.
– спортуващите на закрито за времето на физическата дейност;
– участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м от останалите участници;
– участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м от останалите участници;
– при непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м, е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция.

Всички лица, които не са от едно домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора, трябва да спазват физическа дистанция от 1,5 м.

Всички работодатели трябва да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения чрез редовнo проветряване и дезинфекция. Работодателите следва да не допускат до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести. Трябва да провеждат инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и да осигуряват условия за физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м. При невъзможност следва да се носи защитна маска за лице. При възможност и по преценка работодателите и органите по назначаване да създават възможност за работа в дистанционна форма.

Всички собственици или управители на обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, следва да организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито. От 4 август ще са длъжни да поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

Ограничават се свижданията в лечебни заведения за болнична помощ и в хосписите. Допускат се само свиждания при пациенти с престой над 5 дни – по преценка на лекуващия лекар относно здравословното състояние на пациента и риска от заразяване с COVID-19.

В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки за спазване на физическа дистанция 1,5 м и носене на защитна маска за лице.

Противоепидемичните мерки могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област София, посочват от СРЗИ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *