НОВИНИ

На финала: Кабинетът „Петков“ откри сериозни нарушения по „Турски поток“

деня, в който официално сдаде властта, правителството на Кирил Петков изпрати прессъобщение за установени сериозни нарушения при проверката на газопровода „Турски поток“, която бе възложена преди два месеца. В изнесените данни обаче няма нищо съществено ново и неизвестно досега.

Посочват се нарушения на екологичното и трудовото законодателство, при възлагането и провеждането на обществени поръчки, при финансирането на дейности и други, които многократно са били описвани и обсъждани през изминалите две години.

Още вчера Кирил Петков е разпоредил за нередностите да бъдат сезирани МВР, ДАНС и МОСВ.

Проверките са извършени от две междуведомствени работни групи и включват административните процедури при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура между българско-турската и българско-сръбската граница. Проверени са също така обществените поръчки на „Булгартрансгаз“ за проектирането и изграждането на газопровода „Балкански поток“, доставка на компресорните станции „Расово“ и „Нова Провадия“, както и на изпълнението на сключените договори за въпросните обществени поръчки.

От ГЕРБ моментално отхвърлиха обвиненията за сериозни нарушения по проекта. „Не изневериха на себе си и своя стил да управляват с манипулации“, заяви бившият министър на енергетиката Теменужка Петкова на специална пресконференция и се оправда по всяка една точка от констатациите.

Какво точно е установено

На първо място като нарушение се посочва изгубената „пътна карта“, която Теменужка Петкова в качеството й на министър подписва през лятото на 2017 г. с шефа на „Газпром“ Алексей Милер. Тя именно урежда бъдещото изграждане на инфраструктура за пренос на руски газ през България.

В деловодните регистри на Министерството на енергетиката обаче въпросният документ не е наличен, което повдига съмнения, че именно с него България е предала националните си интереси. Проблемът е, че поради липсата на пътната карта не може да се определи по категоричен начин характерът на документа – дали по своята същност и съдържание той представлява международен договор по смисъла на Закона за международните договори на Република България или писмо за намерение.

По повод нарушенията на екологичното законодателство се казва, че Министерството на околната среда и водите не е взело предвид промяната в определени обстоятелства, свързани с природозащитното състояние на природните местообитания, местообитанията и популациите на защитените видове, защитените зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000“, през които преминава трасето на газопровода. На практика се използват разрешенията за „Южен поток“ от 2013 г., въпреки че двата проекта са различни като параметри и е минало много време оттогава.

МОСВ не е провело и задължителните процедури по преценка необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда и човешкото здраве, въпреки че „Булгартрансгаз“ е сигнализирала за необходимостта от промяна на сондажните дейности чрез преминаване от безизкопен метод (насочен сондаж) към друг алтернативен метод – пресичане с изкоп през воден обект (траншейно преминаване). Тук отново се прави позоваване на вече извършени оценки за нуждите на „Южен поток“.

Дори преминаването на газопровода през река Вит, което предизвика замърсяване на водите, а въпросният участък попада в защитени зони от „Натура 2000“, е съгласувано без мотиви за значително отрицателно въздействие.

От страна на МОСВ и съответните басейнови дирекции и регионални инспекции по околна среда не е осъществяван и последващ контрол на място по изпълнение на проекта – има много сигнали за унищожени земеделски терени, за изсечени гори, за насипи от строителни отпадъци и т.н., които не са проверени.

И за капак – строителство на компресорната станция „Нова Провадия“ е започнало, преди да е издадено и влязло в сила решение по ОВОС.

При финансирането на проекта също са установени нарушения, които през миналата година вече бяха обявени и от КЕВР. В случая договорите на „Булгартрансгаз“ с кредитните институции са сключени, без да е получено съответното разрешение от регулатора.

Изброени са и още много нередности при обществените поръчки, проведени във връзка с изпълнението на „Турски поток“. Извън документалните пропуски е установено, че в процеса по избор на изпълнител и сключване на договор с консорциум „Аркад“ е допусната намеса от страна на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, без същият да е едноличен собственик на капитала на дружеството. Тя е дала конкретни писмени указания на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов да не обжалва решенията на КЗК и ВАС във връзка с определянето на изпълнител на проекта.

Не на последно място, има установени нарушения и на трудовото законодателството.

Какво следва

При предишни констатации на нарушения, свързани с „Турски поток“, не е имало последващи резултати. Едва сега бившето правителство казва, че трябва да се проследи движението по образуваната прокурорска преписка №2285 от 2020 г. и доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция, който през март тази година беше изпратен в Специализираната прокуратура.

Също така се препоръчва новият министър на околната среда и водите да възложи цялостна проверка за спазване на екологичното законодателство при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура между българско-турската и българско-сръбската граница.

А въпросът за изчезналата пътна карта трябвало да бъде изпратен до ДАНС.

По-важното тук обаче е и защо всичко това не беше направено досега.

Източник: Capital.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *