НОВИНИ

Съветът на Европа с добри думи за механизма за разследване на главния прокурор

“Комитетът на министрите на Съвета на Европа (СЕ) приветства приемането на важни и дългоочаквани реформи, въвеждащи, механизъм за независимо разследване на главния прокурор“, се казва в прессъобщение на СЕ от днес (пълния му текст ви тук), пише Lex.bg.

Поводът е проведеното от 5 до 7 юни редовно заседание на Комитета по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), в съответствие с надзорната му роля, съгласно чл. 46 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).

Комитетът на министрите подчертава, че въвеждането на съдебен контрол на отказите за започване на разследване на тежки престъпления и нарушения на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) е важна стъпка. Това средство за защита ще бъде достъпно както за жертвите, така и за лицата, съобщили за престъпление.

В рамките на заседанието Комитетът разгледа групата дела “С.З./Колеви” срещу България, които засягат проблемите с неефективните наказателни разследвания и липсата на независимо разследване на главния прокурор. Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев присъства на срещата, като това бе отбелязано като сигнал за ангажимента на България за пълното изпълнение на решенията на ЕСПЧ.

Дечев подчерта, че след дълги години, в които решенията на ЕСПЧ не могат да бъдат ефективно изпълнени, България успя да постигне пробив в сложна политическа ситуация. Той подчерта също, че въпреки сериозните конституционни въпроси и ограничения, постигнатото следва да се разглежда като важна стъпка за по-прозрачна и отговорна прокуратура и по-ефективен наказателен процес, в съответствие със стандартите на Конвенцията.

Комитетът на министрите също приветства информацията за приемането на измененията, насочени към повишаване на ефективността на разследванията на изнасилвания и сексуални посегателства, както и искането на България за техническа помощ от Съвета на Европа.

В заключение, Комитетът на министрите отбелязва, че парламентът все още не е избрал нови членове на Висшия съдебен съвет и призовава този избор да се проведе по начин, който да намали влиянието на главния прокурор върху новия ВСС. Това е важна стъпка за укрепване на гаранциите и подобряване на независимостта на съдебната система в България.