СВОБОДНО ВРЕМЕ

Жена засне тайно какво прави медицинска сестра с баща ѝ в хосписа-Видео

Когато отива в болница, всеки пациент разчита на лекарите и целия медицински персонал да положат всички усилия за подобряване на здравето му и при необходимост да спасят живота му. В хосписа е малко по-различно. Хосписните работници се грижат болните да страдат възможно най-малко през последните месеци, седмици, дни и дори в часовете на живота им. […]