СВОБОДНО ВРЕМЕ

Астроложка предсказа шоков обрат за кабинета на ИТН и много трудни влияния за Пламен Николов

„Звездите създават ситуации, а хората ги използват по един или друг начин. Датата около 3 август беше хубав период да се споразумеят за правителство, което да бъде по-силно. Сега, гледайки как партиите използваха този период, пак мога да кажа, че всичко става супер несигурно, защото следващата седмица на 8 август има много взривно пълнолуние с Уран и […]